1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10

«جامعه پر رونق LGBTQ+ در یوتا»

نوار رنگین کمان

«یوتا پراید با فراهم کردن فضایی امن و دلپذیر برای آموزش، مشارکت، خدمات و رویدادهایی که سلامت، تندرستی و موفقیت جمعی ما را ارتقا می‌دهد، جامعه متنوع LGBTQ+ یوتا را متحد می‌کند، قدرت می‌بخشد و جشن می‌گیرد.»

تغییر اندازه قلم
رفته به بالا