bell hooks, tác giả, nhà văn, nhà nữ quyền Queer đã qua đời hôm thứ Tư, ở tuổi 69.

Rest In Power, móc chuông

Người da đen tiên phong, tác giả và nhà lãnh đạo nữ quyền xen kẽ, chuông báo đã qua đời hôm thứ Tư “Công việc của cô ấy chủ yếu chịu trách nhiệm về…
Tìm hiểu thêm
1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10

“Cộng đồng LGBTQ + thịnh vượng ở Utah”

Rainbow Bar

“Utah Pride đoàn kết, trao quyền và tôn vinh cộng đồng LGBTQ + đa dạng của Utah bằng cách cung cấp một không gian an toàn và thân thiện cho giáo dục, quan hệ đối tác, dịch vụ và các sự kiện nhằm thúc đẩy sức khỏe tập thể, sức khỏe và thành công của chúng ta.”

Thay đổi kích thước phông chữ
Di chuyển về đầu trang